Tìm người thân

MS1661: Phan Thị Nghĩa tìm bác Nguyễn Thị Cót

Họ và tên: Nguyễn Thị Cót

Năm sinh: 1925-1928

Quê quán: Xã Đống, xã Tự Cường, H.Tiên Lãng, Hải Phòng.

Tên cha: Nguyễn Văn Cù

Tên mẹ: Bà Vòn (không biết họ)

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Cót, em Nguyễn Thị Vựa, em Nguyễn Thị Mủng và em Nguyễn Văn Ích

Năm thất lạc: 1945

Chị Phan Thị Nghĩa mong muốn tìm bác ruột tên là Nguyễn Thị Cót, sinh khoảng năm 1928, tại Hải Phòng.
Năm 1945, cuộc sống khó khăn, bố mẹ mất sớm, 4 chị em là Nguyễn Thị Cót, Nguyễn Thị Vựa, Nguyễn Thị Mủng và Nguyễn Văn Ích lưu lạc tứ tán.

Ông Ích đi ở cho nhiều gia đình rồi lưu lạc đến Yên Bái rồi lập gia đình tại đây. Năm 2009, con gái ông Ích đi phát tở rời ở các bến xe và tìm được hai người bác là Vựa và Mủng. Còn bà Cót thì mất liên lạc đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]