Tìm người thân

MS6200: Phan Thị Lai tìm hai con Duy Tuấn và Duy Quốc

Họ và tên: Phan Duy Tuấn và Phan Duy Quốc

Năm sinh: 1989/1994

Quê quán: Bình Định

Tên mẹ: Phan Thị Lai

Năm thất lạc: 1989

Bà Phan Thị Lai tha thiết tìm hai con là Phan Duy Tuấn, sinh năm 1989 và Phan Duy Quốc, sinh năm 1994. Bỏ nhà đi từ Bình Định vào năm 2003.

Năm 2001, chồng mất, mình bà Lai làm thuê nuôi hai con. Năm 2003, không hiểu nguyên nhân vì sao Tuấn và Quốc bỏ nhà đi và bặt tin từ ngày đó. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Ảnh Phan Duy Tuấn và Phan Duy Quốc

Ảnh Phan Duy Tuấn và Phan Duy Quốc

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *