Tìm người thân

MS14814: Phan Thị Hồng tìm chị dâu cùng cháu

Họ và tên: Huỳnh Thị Thân và Phan Thị Tin, tức Cúc

Năm thất lạc: 1972

Bà Phan Thị Hồng đăng ký tìm chị dâu Huỳnh Thị Thân và cháu Phan Thị Tin, tức Cúc, quê Quảng Ngãi. Chồng là ông Phan Phước Diêu quê Quảng Nam.

Trước 1972, ông Diêu đi lính VNCH và lập gia đình với bà Huỳnh Thị Thân. Ông bà sinh sống tại Đà Nẵng và sinh một con gái, đặt tên là Phan Thị Tin, tức Cúc. Năm 1972, bà Thân bồng con gái bỏ đi. Năm 1975, ông Diêu qua đời, gia đình ông Diêu cũng bặt tin mẹ con bà Thân đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]