Tìm người thân

MS8609: Phan Thị Hoan tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: Khoảng 1937-1938

Chị Phan Thị Hoan rất mong biết được thông tin về họ hàng bên nội, mất liên lạc khoảng năm 1938.

Theo thông tin mà chị Hoan biết được. Khoảng năm 1938, 3 anh em Kai Hậu, Kai Tuấn và Kai Kiệt đi làm ở mỏ than Hà Lầm, Quảng Ninh. Lúc đó, ông Kai Hậu mua lại 1 đứa bé trai từ ông Chân, người cùng quê. Sau này, gia đình ông Kai Hậu đặt tên cho đứa bé đó là Phan Trọng Thiều. Đến năm 1944, ông Thiều theo cha mẹ nuôi về Nghi Xuân, Hà Tĩnh sinh sống.

Nhiều lần ông Thiều cùng các con đi tìm lại họ hàng bên nội nhưng những người biết được thân thế của ông đều đã mất.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *