Tìm người thân

MS6198: Phan Thị Hải tìm em Phan Lượng

Họ và tên: Phan Lượng

Năm sinh: 1965

Tên cha: Phan Đối

Tên mẹ: Nguyễn Thị Trí

Năm thất lạc: 1975

Ông Phan Đối (lúc trẻ)

Ông Phan Đối (lúc trẻ)

Chị Phan Thị Hải đăng ký tìm em là Phan Lượng, sinh năm 1965. Cha tên là Phan Đối. Mẹ là bà Nguyễn Thị Lộc Giao. Bà Giao sau này đổi tên là Nguyễn Thị Tri.

Khoảng năm 1965, ông Đối chung sống với bà Lộc Giao rồi sinh được một bé trai đặt tên là Phan Lượng. Sau khi bà Giao sinh con không bao lâu, ông Đối chuyển về Ninh Thuận sinh sống.

Năm 1975, ông quay lại Đà Nẵm tìm vợ con thì được biết bà Giao và con trai đã sang Mỹ sinh sống rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]