Tìm người thân

MS13898: Phan Thị Em tìm chồng John Stanek

Họ và tên: John Stanek

Năm thất lạc: 1975

Ảnh bà Em

Bà Phan Thị Em đăng ký tìm chồng John Stanek, là người Mỹ.

Năm 1972, ông John là lính Mỹ sang Việt Nam đóng quân tại căn cứ Long Bình. Một thời gian sau thì ông chuyển về Tân Sơn Nhất rồi sống chung với bà Phan Thị Em.

Ông bà thuê nhà ở đường Trương Minh Giảng, Sài Gòn. Năm 1973, ông John về nước và vẫn liên lạc với bà Em. Đến năm 1975 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *