Tìm người thân

MS10519: Phan Thị Chiến tìm con trai

Họ và tên: Tìm con trai

Năm thất lạc: 1980

Bà Phan Thị Chiến đăng ký tìm con trai, sinh năm 1980, vì hoàn cảnh mà gia đình phải cho đi khi chưa đặt tên.

Năm 1980, bà Chiến sinh được một người con trai, không bao lâu thì chồng bà bỏ đi. Khi con trai thứ hai được 3 tháng tuổi thì người con trai đầu bị bệnh nặng. Một mình không thể chăm sóc cho hai con nên bà Chiến đã mang con trai út ra Đà Nẵng cho bà Thầy Thừa, chuyên làm lễ đẹn ở đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng làm con nuôi.

Sau này, bà Chiến quay lại chỗ cũ tìm con nhưng không ai biết bà Thầy Thừa đã chuyển đi đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *