Tìm người thân

MS10519: Phan Thị Chiến tìm con trai

Họ và tên: Con trai chưa đặt tên

Tên mẹ: Phan Thị Chiến

Năm thất lạc: 1980

Bà Phan Thị Chiến

Bà Phan Thị Chiến mong biết tin con trai chưa đặt tên, sinh năm 1980. Quê Quảng Nam.

Năm 1980, bà Phan Thị Chiến sinh con trai. Do cuộc sống khó khăn, nên khi con trai được 3 tháng tuổi, bà Chiến mang con ra Đà Nẵng cho bà Thầy Thừa, chuyên chữa lễ bẹn cho trẻ em ở đường Hoàng Diệu nhận nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *