Tìm người thân

MS10934: Phan Thị Bích Hằng tìm họ hàng bên ngoại

Họ và tên: Tìm họ hàng bên ngoại

Quê quán: Quãng Ngãi

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Phan Thi Bich Hang

Chị Phan Thị Bích Hằng

Chị Phan Thị Bích Hằng là cháu ngoại của cụ Huỳnh Rô, hay Hồ Rô, đăng ký tìm họ hàng bên ngoại tại Quảng Nam.

Cụ Rô quê ở Núi Thành, Quảng Nam. Từ nhỏ cụ được bố mẹ cho một gia đình ở Quảng Bình làm con nuôi. Sau đó, cụ vẫn giữ liên lạc với người thân ở quê. Năm 1975, cụ Rô đưa con gái là Hồ Thị Sau về quê thăm gia đình. Sau khi trở lại Quảng Bình không bao lâu thì cụ mất, con cháu của cụ cũng mất liên lạc với người thân ở quê.

Bà Sau chỉ nhớ mình có người anh họ tên là Hồ Xuân, sinh khoảng năm 1934, nhà ở Ngã ba Chu Lai.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *