Tìm người thân

MS1312: Phan Thị Bé tìm mẹ Trần Thị Nhiêu

Họ và tên: Trần Thị Nhiêu

Năm sinh: Khoảng 1928

Năm thất lạc: 1960

Chị Phan Thị Bé mong muốn tìm mẹ tên là Trần Thị Nhiêu, sinh khoảng năm 1928, tại Quảng Ngãi. Bà Nhiêu sang Bangkok, Thái Lan làm thuê rồi kết hôn với ông Phan Văn Hoài và sinh được 4 người con đặt tên là Đa, Bé, Môn và Lương.

Năm 1960, bà Nhiêu bỏ nhà đi rồi không có thông tin gì nữa. Vài năm sau, ông Hoài đưa các con hồi hương về Việt Nam sinh sống mà không nhắc gì về bà Nhiêu. Lúc ở bến tàu, chị Bé có nghe một người quen nói là mẹ bà đã lập gia đình mới, nhưng bà đang sống ở đâu thì chị Bé không nghe nhắc đến.

Di ảnh cụ Phan Văn Hoài
Ảnh bà Phan Thị Bé

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *