Tìm người thân

MS21629: Phan Thị Hiền tìm chị Phan Thị Huệ

Họ và tên: Phan Thị Huệ

Năm thất lạc: 1964

Em Phan Thị Hiền tìm chị Phan Thị Huệ, sinh năm 1964. Quê Sài Gòn

Chị và các em của bà Phan Thị Huệ

Năm 1964, hoàn cảnh khó khăn, sau khi sanh đôi hai con gái Phan Thị Mai và Phan Thị Huệ, gia đình đã mang gửi chị Huệ vào nhà thờ Tân Hiệp, Sài Gòn nhờ nuôi giúp. Năm 1971, gia đình quay lại tìm thì được biết chị Huệ đã được chuyển sang làng SOS, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]