Tìm người thân

MS15951 : Phan Thế Hoan tìm anh Phan Thế Dương

Họ và tên: Phan Thế Dương

Tên cha: Phan Nhật Tân

Tên mẹ: Bùi Thị Khấn

Năm thất lạc: 1945

Ông Phan Thế Hoan

Ông Phan Thế Hoan đăng ký tìm anh Phan Thế Dương, sinh năm 1944, quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Phan Nhật Tân và Bùi Thị Khấn.

Năm 1945, nạn đói xảy ra khắp miền Bắc, cụ Bùi Thị Khấn mang con trai Phan Thế Dương cho một gia đình trước cổng nhà thờ Bịch, Hải Dương làm con nuôi. Sau này, gia đình có quay lên nhà thờ Bịch tìm nhưng không gặp. Theo cha nhà thờ Bịch cho biết, người nhận nuôi ông Dương là gia đình cụ Cai Lục Lộ. Sau đó, cụ Cai Lục Lộ bị Pháp bắt, vợ cụ Cai Lục Lộ mang các con cho vào nhà thờ Bịch. Năm 1954, tất cả trẻ trong nhà thờ Bịch chuyển vào Nam, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *