Tìm người thân

MS7496: Phan Thanh Xuân tìm em cùng mẹ khác cha tên Huỳnh Thị Tuyết

Họ và tên: Huỳnh Thị Tuyết

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Sơn Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Năm thất lạc: 10/1965

Anh Phan Thanh Xuân, còn gọi là anh Mốc, rất mong tìm em gái cùng mẹ khác cha tên Huỳnh Thị Tuyết, thất lạc vào năm 1965.

Ông Phan Thanh Xuân năm 1978 và hiện nay

Ông Phan Thanh Xuân năm 1978 và hiện nay

Chị Tuyết sinh năm 1960 tại Quảng Nam. Cha là ông Huỳnh Quế, thường gọi là ông Cả Quế, mẹ là bà Nguyễn Thị Nho, tên khác là Huốn. Chị Tuyết có 2 người anh, chị cùng mẹ khác cha tên là Hiếm và Xuân. Năm 1965, chị Tuyết bị bệnh làm hai mắt bị lồi, bụng phình to. Tháng 10 năm đó, bà Nho đưa chị Tuyết khi đó còn đang bệnh đi sơ tán. Khi đến Hang đá Cây Si, bà để con gái nằm lại, và bà cũng thất lạc con tại đây. Sau này, gia đình đi tìm chỉ nghe tin chị Tuyết được một người Mỹ đưa đi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *