Tìm người thân

MS15362: Phan Thanh Tuyền tìm gia đình

Họ và tên: Phan Thanh Tuyền

Năm thất lạc: 1972

Chị Phan Thanh Tuyền lúc nhỏ

Chị Phan Thanh Tuyền, sinh năm 1972, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ các Sour trong cô nhi viện Bình Dương kể lại, năm 1972, chị Phan Thanh Tuyền được gia đình gởi vào cô nhi viện Bình Dương ngay sau khi sinh. Lúc đó người mẹ có kể chồng bà là lính VNCH, nhà đông con. Nay chị Tuyền mong được gặp lại người thân ruột thịt.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]