Tìm người thân

MS10113: Phan Thành Trì tìm cha Phan Thành Lũy

Họ và tên: Phan Thành Lũy

Năm thất lạc: 1975

Anh Phan Thành Trì

Anh Phan Thành Trì

Anh Phan Thành Trì đăng ký tìm cha là Phan Thành Lũy, sinh khoảng năm 1947, tại Sài Gòn. Mất tin tức từ năm 1975.

Trước năm 1975, gia đình ông Lũy sống ở đường Lê Thánh Tôn, Sài Gòn. Ông Lũy có một người em gái mà anh Trì không rõ tên. Không rõ năm nào, ông Lũy đi lính biệt động, thuộc Tiểu đoàn 68, đóng quân tại Quảng Ngãi. Khoảng năm 1974, ông chung sống với bà Lê Thị Trinh. Năm 1975, khi bà Trinh mang thai sắp sinh thì ông Lũy được điều động đi nơi khác và bặt tin.

Trước khi chia tay, ông Lũy để lại mẫu giấy dặn vợ nếu sinh con trai đặt tên Trì, con gái đặt tên Oanh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *