Tìm người thân

MS14553: Phan Thanh Mai tìm em gái

Tên cha: Phan Két

Tên mẹ: Trần Thị Thái.

Tên anh-chị-em: Mai, Hoa và Thức

Năm thất lạc: 1972

 

Anh Phan Thanh Mai

Anh Phan Thanh Mai đăng ký tìm em gái chưa đặt tên, sinh năm 1971. Quê Quảng Nam. Thân sinh là ông bà Phan Két và Trần Thị Thái. Các anh chị là Mai, Hoa và Thức.

Năm 1969, chiến tranh  ác liệt nên gia đình ông bà Phan Kết từ Quảng Nam tản cư ra Hòa Khánh, Đà Nẵng sinh sống. Tháng 12/1970, bà Trần Thị Thái sinh con gái. Sau khi sinh con được 2 ngày, bà Thái qua đời. Hoàn cảnh khó khăn nên bà nội mang cháu gái gởi vào cô nhi viện Trung tâm Thánh Mẫu nhờ nuôi giúp. Tháng 2/1971, gia đình đến nhưng không được  vào thăm. Cuối năm 1972, gia đình quay lại thì được biết có 1 gia đình nhận bé gái làm con nuôi, rồi bặt tin từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *