Tìm người thân

MS5689: Phan Thanh Lâm tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm gia đình nội

Tên cha: Phan Đình Nhật

Tên mẹ: Trần Thị Thinh

Năm thất lạc: 1953

Anh Phan Thanh Lâm mong tìm lại gia đình họ nội.

Cha đẻ của ông Lâm là ông Phan Đình Chức, lấy bí danh là Thanh Tâm, quê quán tại Bà Rịa. Ông Chức tham gia vào đội Thiếu niên Tiền phong vào ngày 23/9/1945, đến năm 1953 ông tập kết ra Bắc hoạt động cách mạng tại Thanh Hóa và lập gia đình tại đó. Ông qua đời năm 1967, vợ con chưa một lần về quê chồng nên không có cách liên lạc.

Gia đình chỉ biết cha mẹ ông Chức là hai cụ Phan Đình Nhật và Trần Thị Thinh.

MS5689

Hình vợ con ông Phan Đình Chức

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *