Tìm người thân

MS14974: Phan Tấn tìm em cùng cha khác mẹ Phan Thị Hoa Bạch Mai

Họ và tên: Phan Thị Hoa Bạch Mai

Tên cha: Phan Ngộ

Tên mẹ: Lê Thị Thạnh, tức Chín

Năm thất lạc: 1954

Ông Phan Tấn

Ông Phan Tấn đăng ký tìm em gái cùng cha khác mẹ Phan Thị Hoa Bạch Mai, sinh khoảng năm 1952, quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Phan Ngộ và Lê Thị Thạnh, tức Chín.

Khoảng trước năm 1952, cụ Phan Ngộ, quê Thừa Thiên Huế quen biết cụ Lê Thị Thạnh, tức Chín, quê Quảng Nam. Khoảng năm 1952, cụ Thạnh sinh một bé gái là Phan Thị Hoa Bạch Mai tại Đà Nẵng. Năm 1954, cụ Thạnh cùng con gái ra Huế thăm cụ Ngộ, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]