Tìm người thân

MS21635: Phan Tấn Lộc tìm gia đình

Họ và tên: Phan Văn Tụng và Nguyễn Thị Mai

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Ông Phan Tấn Lộc

Ông Phan Tấn Lộc, sinh năm 1937, quê Hà Tây mong biết tin bố Phan Văn Tụng, mẹ Nguyễn Thị Mai.

Năm 1954, ông Phan Tấn Lộc và gia đình di cư vào Nam. Sau đó ông Lộc đi lính, đóng quân tại Bình Định. Sau năm 1975, ông Lộc vào Sài Gòn tìm lại người thân nhưng không có thông tin.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]