Tìm người thân

MS15927: Phan Quang Thuấn tìm em Phan Thị Bửu

Họ và tên: Phan Thị Bửu, tức Hồng

Tên cha: Phan Quang Lập

Tên mẹ: Nguyễn Thị Ưng

Năm thất lạc: 1950

Ông Phan Quang Thuấn

Ông Phan Quang Thuấn đăng ký tìm em Phan Thị Bửu, tức Hồng, sinh năm 1943, quê Quảng Nam. Thân sinh là Phan Quang Lập và Nguyễn Thị Ưng.

Trước năm 1943, sau khi vợ mất, cụ Phan Quang Lập lập gia đình mới với cụ Nguyễn Thị Ưng và sinh được con gái là Phan Thị Bửu. Sau đó, 2 cụ chia tay, cụ Lập nuôi con gái. Năm 1950, cụ Ưng về thăm rồi dẫn bà Bửu bỏ đi. Sau này gia đình tìm kiếm thì được biết cụ Ưng vào Sóc Trăng lập nghiệp rồi mất tại đây. Bà Phan Thị Bửu đã lập gia đình có hai con, gia đình bà đã chuyển ra Nha Trang sinh sống.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *