Tìm người thân

MS248: Phan Minh Mẫn tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1977

ms248 bVào năm 1977, bà Lê Thị Riêng đến một cô nhi viện tại Gò Vấp nhận anh Phan Minh Mẫn về làm con nuôi. Khi đó anh chỉ khoảng 4, 5 tháng tuổi nên cũng không biết gì cả. Bây giờ mẹ nuôi cũng không nhớ tên cô nhi viện đó tên gì, chỉ nhớ là ngày xưa ở trên đường Tú Xương.

Khi nhận anh Mẫn về Cô nhi viện có đưa cho mẹ nuôi anh một số giấy tờ nhưng đã bị thất lạc. Ba mẹ nuôi cũng như anh Mẫn đều không nhớ những thông tin trên giấy tờ đó. Bây giờ anh Mẫn rất tha thiết tìm lại nguồn gốc của mình nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *