Tìm người thân

MS7163: Phan Minh Kiểm tìm em Phan Minh Thảo (Cu)

Họ và tên: Phan Minh Thảo (thường gọi là Cu)

Năm sinh: 1950

Năm thất lạc: 1959

Ông Phan Minh Kiểm tha thiết tìm em là Phan Minh Thảo, thường gọi là Cu, sinh năm 1950, thất lạc năm 1959, tại Phú Yên. Ông Cu có đặc điểm 1 bên mắt bị cườm.

Ông Cu sinh ra đến 9 tuổi mới biết đi. Năm 1959, mẹ đi gánh nước xa, ông Cu đi theo thì bị mẹ đuổi về. Tuy nhiên sau đó ông Cu về nhà hay đi đâu thì không rõ. Gia đình đã tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]