Tìm người thân

MS7331: Phan Lã Chất tìm em Phan Lã Bắc

Họ và tên: Phan Lã Bắc

Năm sinh: 1934-1936

Tên cha: Phan Lã Nhiễm

Tên mẹ: Trần Thị Ngoan

Tên anh-chị-em: Phan Lã Chất, Phan Thị Chài, Phan Thị Chiu

Năm thất lạc: 1945

MS7331

Hình ông Phan Lã Chất

Trong ảnh là ông Phan Lã Chất, đăng ký tìm em là Phan Lã Bắc, sinh khoảng năm 1934-1936, tại Nam Định. Cha mẹ là hai cụ Phan Lã Nhiễm và Trần Thị Ngoan. Trên ông là các anh chị Chất, Chài, Chiu.

Tháng 5/1945, ông Bắc theo mẹ từ Nam Định đi thăm cha đang dạy học tại Bắc Kạn. Khi hai mẹ con tới Ga Văn Điển thì cụ Ngoan bị đau bụng, ông Bắc một mình quay về tìm anh trai tên Chất. Sau đó ông Chất đưa em đi tìm mẹ nhưng không gặp nên đành quay về.

Ngày hôm sau, ông Bắc theo người hàng xóm tên Cầu đi tìm mẹ, rồi đi cùng lên Bắc Kạn rồi bặt tin từ ngày đó. Có thông tin cụ Cầu đã bán hoặc cho ông làm con nuôi khi đi tới Hà Nam, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *