Tìm người thân

MS1367: Phan Kinh Kha tìm họ hàng bên ngoại

Họ và tên: Phạm Phi Nghị

Năm thất lạc: 1972

Anh Phan Kinh Kha, mong muốn tìm lại họ hàng bên ngoại của mình. Ba anh Kha tên là Phan Chấn, vào Sài Gòn làm ăn rồi kết hôn với bà Phạm Thị Trinh. Sau đó, ông Chấn đưa vợ về Bình Định sinh sống. Năm 1972, bà Trinh bị bệnh nặng rồi qua đời và mất liên lạc với gia đình bên ngoại.

Ông Chấn cũng chỉ biết gia đình bên vợ ở trên đường Kỳ Đồng, vợ ông có hai người em gái tên là Nguyệt và Tuyết. Sau này, anh Kha có đi vào Tp.HCM hỏi thăm nhưng không có thông tin gì về họ hàng bên ngoại.

Ảnh bà Phạm Thị Trinh và chồng ông Phan Chấn
Ảnh anh Phan Kinh Kha

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *