Tìm người thân

MS14488: Phan Hữu Phong tìm anh rể Trần Hoàng Phúc

Họ và tên: Trần Hoàng Phúc

Năm thất lạc: 1977

Ông Phan Hữu Phong

Ông Phan Hữu Phong đăng ký tìm anh rể Trần Hoàng Phúc, quê Hậu Giang. Vợ là Phan Thị Lĩnh.

Ông Trần Hoàng Phúc là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc, đóng quân tại Hà Tây. Trong thời gian này, ông Phúc lập gia đình với bà Phan Thị Lĩnh, người địa phương. Ông bà sinh hai con là Tú và Thủy. Năm 1977, gia đình ông Phúc chuyển vào miền Nam sống, và bặt tin họ hàng từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *