Tìm người thân

MS491: Phan Giỏi tìm con Phan Văn Tài

Ông Phan Giỏi tìm con là anh Phan Văn Tài, sinh năm 1982.Năm 1999, sau khi học xong lớp 12, trong thời gian ôn thi đại học, anh Tài trở bệnh, không chịu đi học.Gia đình đưa xuống Sài Gòn khám bệnh thì phát hiện anh bệnh tâm thần.

Sau một thời gian điều trị, anh được chuyển vào bệnh viện Bồng Sơn sau đó được chuyển đến Trung tâm tâm thần Bình Định.

Ngày 4/6/2004, anh Tài leo rào rồi bỏ đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”, email [email protected], đường dây nóng (08) 6264 7777, hoặc để lại thông tin theo mẫu liên hệ ngay bên dưới bài viết này.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *