Tìm người thân

MS3205: Phan Đức Hiền tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1975

Anh Phan Đức Hiền

Anh Phan Đức Hiền

Trong ảnh là anh Phan Đức Hiền, sinh năm 1975, tại Gia Lai rất mong tìm cha là ông Phan Sanh, cùng họ hàng bên nội của mình.

Ông Phan Sanh, sinh khoảng năm 1939, tại Sài Gòn. Bố mẹ là hai cụ Phan Anh Dũng và Phan Thị Quế. Ông Sanh còn ba người em là Thành, Loan và Minh. Năm 1972, ông Sanh theo học tại trường Sĩ quan Đà Lạt. Sau khi học xong thì được phân về đơn vị đóng quân tại Cheo Reo, Phú Bổn. Năm 1975, ông Sanh bị mất tích trong chiến tranh, nên anh Hiền không biết thông tin gì về họ hàng bên nội của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *