Tìm người thân

MS10066: Phan Đình Nguyên tìm anh Phan Đình Phòng

Họ và tên: Phan Đình Phòng

Tên cha: Phan Tấn

Tên mẹ: Đào Thị Chín

Năm thất lạc: 1977

Anh Phan Đình Phòng

Anh Phan Đình Phòng

Ông Phan Đình Nguyên đăng ký tìm anh Phan Đình Phòng, thường gọi là Phòng Sứt, sinh năm 1952, quê Nghệ An.

Ông Phòng là con đầu của hai cụ Phan Tấn và Đào Thị Chín. Dưới ông là các em là Xuân, Hạ, Hưng và Nguyên. Trước đây, gia đình sinh sống tại Hải Phòng. Năm 1977, sau một trận bão, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, ông Phòng rời quê đi làm ăn rồi bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *