Tìm người thân

MS14844: Phạm Xuân Triều tìm gia đình

Họ và tên: Phạm Xuân Triều, tức Năm Búa

Tên cha: Phạm Xuân Công

Tên mẹ: Bùi Thị Muỗng

Tên anh-chị-em: Thúy, Hưng (tức Bảy Búa) và Thủy

Năm thất lạc: 1977

Anh Phạm Xuân Triều, tức Năm Búa

Anh Phạm Xuân Triều, tức Năm Búa đăng ký tìm gia đình.

Anh Phạm Xuân Triều nhớ bà ngoại tên Nguyễn Thị Thu. Bố Phạm Xuân Công, mẹ Bùi Thị Muỗng. Chị Thúy, em Hưng (tức Bảy Búa) và em Thủy. Anh Triều còn nhớ mình có một người cậu tu tại chùa Thiên Ấn. Trước năm 1977, gia đình sinh sống tại Lâm Đồng. Năm 1977, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Triều bỏ nhà đi rồi lưu lạc đến nay. Năm 1981, anh Triều lên Lâm Đồng tìm gia đình thì được biết có thể gia đình anh đã chuyển về huyện Lộc Thắng, tỉnh Sông Bé để lập nghiệp, còn cha anh thì sang Thái Lan sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]