Tìm người thân

MS5112: Phạm Văn Tình tìm em Phạm Thị Tiếng và Phạm Thị Điền

Họ và tên: Phạm Thị Tiếng và Phạm Thị Điền

Năm sinh: 1943/1945

Quê quán: Quảng Nam

Tên mẹ: Hồ Thị Mía

Năm thất lạc: 1984

Trong ảnh là anh Phạm Văn Tình đăng ký tìm hai em là Phạm Thị Tiếng, sinh khoảng năm 1943 và Phạm Thị Điền, sinh khoảng năm 1945, tại Quảng Nam.

Chiến tranh loạn lạc, bố mất, mẹ Hồ Thị Mía đưa các con đi sơ tán vào huyện Bình Tuy sinh sống. Một thời gian sau, ông Tình theo họ hàng về lại Quảng Nam sinh sống còn bà Tiếng và bà Điền vẫn ở với mẹ.

Sau này bà Tiếng lấy chồng và theo chồng về Phú Hài, Phan Thiết. Còn bà Điền sống cùng chồng ở thị xã Phan Thiết. Sau khi về quê ông Tình vẫn liên lạc với hai em. Tuy nhiên đến năm 1984 thì mất liên lạc đến nay. Ông Tính cũng nhiều lần vào Phan Thiết tìm hai em nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *