Tìm người thân

MS25591: Phạm Văn Thùy tìm mẹ Phạm Thị Hương

Họ và tên: Phạm Thị Hương

Năm sinh: 1963

Năm thất lạc: 2008

Bà Phạm Thị Hương cùng gia đình

Bà Phạm Thị Hương cùng gia đình

Phạm Văn Thùy mong muốn tìm mẹ Phạm Thị Hương. Năm 2008, bà Hương rời nhà ở Lào Cai để đi làm ăn xa rồi bặt tin đến nay.

Bà Phạm Thị Hương sinh 1963. Bà có với người chồng đầu một người con trai tên Vũ Văn Hoàng.

Năm 1951, bà Hương gá nghĩa với ông Phạm Văn Ché. Bà có với ông Ché 2 người con là Phạm Văn Thuỳ và Phạm Văn Biên. Gia đình sinh sống tại Lào Cai.

Do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, kinh tế khó khăn nên năm 2008, bà Hương rời nhà đi làm ăn xa. Từ đó đến nay gia đình không có tin tức gì của bà.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *