Tìm người thân

MS3234: Phạm Văn Thạnh tìm 2 người em họ Cang và Thận

Họ và tên: Phạm Thị Cang và Phạm Thị Thận

Năm sinh: 1938-1943

Tên cha: Phạm Văn Cường

Tên mẹ: Phạm Thị Thơ

Năm thất lạc: 1946

Ông Phạm Văn Thạnh

Ông Phạm Văn Thạnh

Trong ảnh là ông Phạm Văn Thạnh đăng ký tìm hai em là Phạm Thị Cang, sinh năm 1938 và Phạm Thị Thận, sinh năm 1943. Cha mẹ là hai cụ Phạm Văn Cường và Phạm Thị Thơ.

Cụ Cường đi bộ đội và hi sinh năm 1946. Năm 1947, cụ Thơ đưa hai con đi tản cư. Khi đi đến Điện Bàn thì mẹ con thất lạc nhau. Hai chị em được những cùng đi tản cư gửi vào Cô nhi viện Dục Anh ở gần chợ Mỹ Lược, thuộc huyện Duy Xuyên.

Cũng trong thời gian đó, ông Thạnh đi bộ đội đóng quân ở gần chợ Mỹ Lược có gặp bà Cang đi bán bánh kẹo ngoài chợ. Hai anh em có gặp nhau vài lần, sau đó, ông Thạnh theo đơn vị đi hành quân và mất liên lạc với 2 em từ ngày đó.

Có thông tin là hai người em có quay về quê tìm người thân nhưng không gặp nên bỏ đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]