Tìm người thân

MS9411: Phạm Văn Sức tìm các em cùng cha khác mẹ

Họ và tên: Tìm các em cùng cha khác mẹ

Quê quán: Campuchia

Năm thất lạc: 1945

Gia đình tha tha thiết mong tin cụ Phạm Văn Thưởng, cùng con cháu của cụ.

Cụ Phạm Văn Thưởng quê ở Phụ Dực, Thái Ninh, Thái Bình . Tháng 3/1935, cụ Thưởng cùng 5,6 người trong làng rời quê vào Nam đi mộ phu.

Sau này có người cùng làng tên là Phạm Văn Huyến cùng một số người quen như cụ Tư Tốn, cụ Hai Dưỡng cho biết có thời gian sống gần nhà cụ Thưởng ở Kampong Cham. Khi đó cụ Dưỡng đã có con cháu rồi mất tại đây.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]