Tìm người thân

MS3572: Phạm Văn Son tìm anh trai Phạm Văn Xương

Họ và tên: Phạm Văn Xương

Năm sinh: 1939

Quê quán: Nam Định

Tên cha: Phạm Văn Ánh

Tên anh-chị-em: Thị Tẻo, Thị Vải, Thị Sợi, Kim Anh, Văn Son

Năm thất lạc: 1949

Ông Phạm Văn Son đăng ký tìm anh trai Phạm Văn Xương, thất lạc vào năm 1949. Bố là cụ Phạm Văn Ánh.

Ông Xương sinh khoảng năm 1939, tại Trực Ninh, Nam Định. Các chị ,em gồm Tẻo, Vải, Sợi, Anh và Son. Năm 1949, giặc càn quét vào làng, cụ Ánh và con trai cả khi đó ở Hải Phòng không về được, cụ bà đành đưa bà Sợi, ông Xương và ông Son đi chạy loạn, tá túc ở nhà bà Tẻo, có chồng là ông Lộc. Một hôm, khi ông Xương và bà Tẻo đang bán mũ ở chợ Đống Năm (hoặc Đồng Năm không rõ) thì bị giặc lùa chạy, hai chị em bà Tẻo chạy theo hai hướng khác nhau nên ông Xương bị thất lạc từ đó.

Cụ Ánh

Cụ Ánh

Ông Phạm Văn Son

Ông Phạm Văn Son

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *