Tìm người thân

MS4555 : Phạm Văn Sào tìm em Phạm Thị Gái

Họ và tên: Phạm Thị Gái

Năm sinh: 1942

Quê quán: Hải Hưng cũ

Tên cha: cụ Giáo

Tên mẹ: Phạm Thị Côi

Tên anh-chị-em: anh Phạm Văn Sào

Năm thất lạc: 1945

Cụ Phạm Thị Côi ( mẹ của bà Gái)

Cụ Phạm Thị Côi ( mẹ của bà Gái)

Bà Phạm Thị Gái sinh năm 1942, quê gốc ở tỉnh Hải Hưng cũ (nay thuộc địa phận tỉnh Hải Dương). Cha bà thường gọi là cụ Giáo, mẹ là Phạm Thị Côi sinh năm 1912, anh trai là Phạm Văn Sào.

Năm 1945, vì đói quá nên cụ Giáo đã đem bà Gái ra bỏ ngoài chợ Cuối, mong sao có ai nhặt về nuôi giúp, lúc đó bà được 3 tuổi, kể từ đó gia đình không còn tin tức gì về bà nữa.

Nay cha mẹ đã mất, ông Sào thì tuổi ngày càng cao nên rất mong tìm lại em gái thất lạc nhiều năm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *