Tìm người thân

MS15195: Phạm Văn Riệp tìm cô Phạm Thị Bốn

Họ và tên: Phạm Thị Bốn

Tên cha: Phạm Đồng Đắc

Tên mẹ: Phạm Thị Giếng

Năm thất lạc: 1945

Ông Phạm Văn Riệp, cháu cụ Phạm Thị Bốn

Gia đình mong biết tin bà Phạm Thị Bốn, sinh khoảng năm 1922, quê Ninh Bình. Thân sinh là hai cụ Phạm Đồng Đắc và Phạm Thị Giếng. Các anh chị em là Thựu, Thị, Tá và Hữu.

Năm 1945, bà Phạm Thị Bốn bị bố mẹ ép lập gia đình với ông Tư, người cùng làng. Do không đồng ý nên bà Bốn bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]