Tìm người thân

MS16239: Phạm Văn Phương tìm cha cùng hai anh

Họ và tên: Pormo Michet, tức Nguyễn Văn Mô. Danniel Marcad Formo, tức Nguyễn Văn Vượng và Nguyễn Văn Sĩ

Năm thất lạc: 1961

Anh Phạm Văn Phương, tức Fu Fepporo Mo, đăng ký tìm bố Pormo Michet, tức Nguyễn Văn Mô, sinh năm 1932 cùng hai anh Danniel Marcad Formo, tức Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1957 và Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1959.

Năm 1953, ông Pormo Michet là người Algeria đi lính cho Pháp được điều sang Việt Nam. Sau đó ông Pormo Michet bị bắt và đưa về trại giam tại huyện Nho Quang, Ninh Bình. Năm 1954, ông Pormo Michet làm công nhân mỏ than Quyết Thắng. Năm 1956, ông Pormo Michet lập gia đình với bà Phạm Thị Đễ, là người địa phương và đổi tên là Nguyễn Văn Mô.

Hai ông bà có chung với nhau 3 người con là Danniel Marcad Formo, tức Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Sĩ và Fu Fepporo Mo, tức Phạm Văn Phương. Năm 1961, ông Pormo Michet dẫn hai con trai đầu về nước rồi mất tin tức. Năm 1987, có người quen đi học tại Algeria về báo, có anh Danniel Marcad Formo đăng báo trên tờ Apic tại Algeria tìm bà Phạm Thị Đễ, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *