Tìm người thân

MS16219: Phạm Văn Mơ tìm chú Đặng Văn Trạch

Họ và tên: Đặng Văn Trạch

Năm thất lạc: 1975

Ông Đặng Văn Trạch lúc trẻ

Ông Phạm Văn Mơ mong biết tin chú Đặng Văn Trạch, sinh năm 1936. Quê Hà Nội. Vợ là bà Nguyễn Thị Tý. Các con là Đặng Văn Thái và Đặng Thị Minh.

Năm 1959, ông Đặng Văn Trạch nhập ngũ. Năm 1962, ông Trạch được chuyển về công tác tại điện lực Thủ đô Hà Nội. Năm 1964, ông Trạch tái ngũ. Năm 1971, ông Trạch vào miền Nam chiến đấu tại chiến trường B. Năm 1975, ông Trạch có gửi thư về báo tin cho gia đình biết đang nằm điều trị bệnh tại bệnh viện Sài Gòn với địa chỉ liên lạc là hòm thư 759575TBX1, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *