Tìm người thân

MS13146: Phạm Văn Long tìm con Phạm Văn Thắng

Họ và tên: Phạm Văn Thắng

Năm sinh: 1980

Tên cha: Phạm Văn Long

Năm thất lạc: 2004

Ảnh anh Thắng

Gia đình mong biết tin anh Phạm Văn Thắng, sinh năm 1980, tại Nghệ An. Năm 2004, anh Thắng bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]