Tìm người thân

Ms11311: Phạm Văn Hạnh tìm đồng đội

Họ và tên: Tô Đình Khảng, Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Đăng Sơn và Huỳnh Tích

Năm thất lạc: 1967

Ông Phạm Văn Hạnh rất mong tìm đồng đội là Tô Đình Khảng, Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Đăng Sơn và Huỳnh Tích cùng những đồng đội thuộc Đại đội 12 cối 82.

anh

Ông Phạm Văn Hạnh (bìa trái)

Tháng 6/1964, ông Hạnh đi bộ đội thuộc Đại đội 12 cối 82, trực thuộc Trung đoàn 32, đóng quân tại Tây Nguyên. Đơn vị ông Hạnh được tập huấn ở Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Đông. Đại đội 12 do ông Nguyễn Đăng Sơn làm đại đội trưởng, ông Huỳnh Tích làm chính trị viên. Từ năm 1964 đến 1966 thì trung đoàn giải thể.

Đầu năm 1967, ông Hạnh được cử đi học ở Học viện Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam rồi mất liên lạc với đồng đội của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *