Tìm người thân

MS1280: Phạm Văn Được tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Trong ảnh là ông Phạm Văn Được, sinh khoảng năm 1940, mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Năm 1945, ông được mẹ nuôi là cụ Võ Thị Ngụ, buôn bán gạo ở chợ Vinh, Nghệ An xin về nuôi và đặt tên là Phạm Văn Được Khi thất lạc, ông Được còn rất nhỏ nên không nhớ được thông tin gì về bản thân mình. Mẹ nuôi cũng không có con nên rất yêu thương ông, không cho ông biết thông tin gì về bố mẹ ruột hay hòan cảnh mà cụ đã nhận ông về nuôi như thế nào. Hiện nay, mẹ nuôi đã mất, nên ông Được không biết bắt đầu tìm gia đình từ đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *