Tìm người thân

MS13160: Phạm Văn Cường tìm vợ Bùi Minh Thơm

Họ và tên: Bùi Minh Thơm

Năm sinh: 1954

Năm thất lạc: 2010

Gia đình mong biết tin bà Bùi Minh Thơm, sinh năm 1954. Quê Hải Dương. Năm 2010, bà Thơm bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]