Tìm người thân

MS11706: Phạm Văn Chữ tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1975

Gia đình mong biết tin các em cùng cha khác mẹ, cùng người thân của ông Phạm Văn Phòng, quê Hải Dương. Bố là cụ Phạm Văn Uy.

Trước năm 1945, cụ Phạm Văn Uy làm phiên dịch cho Chánh xứ Bắc Kỳ người Pháp. Không rõ năm nào, cụ Uy lập gia đình rồi sinh được hai người con là Phòng và Khá. Sau năm 1945, cụ Uy sang Nam Vang làm việc rồi mất liên lạc.

Ảnh cụ Phòng

Sau này, gia đình gặp em họ cụ Uy là Phạm Văn Xuyến thì được biết. Sau khi sang Nam Vang, cụ Uy lập gia đình mới rồi sinh được 7 người con, nhưng gia đình chỉ còn nhớ 5 người là Hải, Giang, Hà, Hồ và Lương. Sau 1975, các con cụ Uy cùng gia đình hồi hương về Việt Nam sinh sống nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]