Tìm người thân

MS13121: Phạm Văn Bình tìm em gái chưa biết tên

Họ và tên: em gái chưa biết tên

Năm sinh: 1942

Năm thất lạc: 1945

Ảnh ông Bình

Trong ảnh là ông Phạm Văn Bình, tức Vòi, tha thiết mong tin em gái chưa đặt tên, sinh năm 1942. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi năm 1945.

Hai cụ Phạm Văn Đăng và Trần Thị Thuần sinh được 2 người con là ông Bình và một người con gái không nhớ tên. Gia đình sinh sống tại Thái Bình. Năm 1945, cụ Thuần bệnh mất, mẹ cụ Đăng tên Tơm đã mang cháu nội đi cho ở Chợ Bái rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *