Tìm người thân

MS13877: Phạm Văn Ái tìm con Phạm Quốc Bình

Họ và tên: Phạm Quốc Bình

Năm sinh: 1966

Anh Bình (x) chụp cùng ba mẹ lúc nhỏ

Ông Phạm Văn Ái đăng ký tìm con Phạm Quốc Bình, sinh năm 1966.

Ngày 07/12/1970, ông Ái gửi con trai Phạm Quốc Bình vào hội Dục Anh số 185, đường Cống Quỳnh, Sài Gòn. Sau năm 1975, ông Ái quay lại tìm con thì nghe nói trẻ em tại đây đã được đưa sang Mỹ

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *