Tìm người thân

MS13639: Phạm Tuấn Nhang tìm em Phạm Văn Đăng

Họ và tên: Phạm Văn Đăng

Năm sinh: 1944

Năm thất lạc: 1945

Ảnh ông Nhang

Ông Phạm Tuấn Nhang đăng ký tìm em Phạm Văn Đăng, sinh năm 1944, tại Nam Định. Vì hoàn cảnh, gia đình phải gửi vào nhà thờ Phọng Bớp, Hải Phòng khi chưa đầy tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *