Tìm người thân

MS15935: Phạm Trọng Bằng tìm hai cậu

Họ và tên: Phạm Văn Hà và Phạm Văn Hóa

Tên anh-chị-em: Khai, Hề, Bơ và Hải

Năm thất lạc: 1945

Cụ Phạm Văn Khai, anh của Phạm Văn Hà và Phạm Văn Hóa

Ông Phạm Trọng Bằng tìm hai cậu Phạm Văn Hà, sinh năm 1940 và Phạm Văn Hóa, sinh năm 1942, quê Nghệ An. Anh chị em là Khai, Hề, Bơ và Hải.

Năm 1945, khi nạn đói xảy ra, gia đình nhờ cụ Lưu Niệm, người cùng làng, mang hai con là Phạm Văn Hà và Phạm Văn Hóa gởi vào nhà thờ Đức Linh thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh nhờ các Sour nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *