Tìm người thân

MS2216: Phạm Tiến Kiên tìm bác Phạm Tiến Khí

Họ và tên: Phạm Tiến Khí

Năm sinh: 1940

Tên cha: Phạm Tiến Sức

Năm thất lạc: 1945

Cụ Phạm Tiến Sức lấy vợ rồi sinh được người con trai vào năm 1940, tại Hà Đông đặt tên là Phạm Tiến Khí. Cụ Sức mất sớm, vợ cụ gửi con trai cho bên nội rồi bỏ đi đâu không rõ.

Năm 1945, cuộc sống khó khăn, bà nội đã gửi cháu vào xứ đạo Trừ Châu, huyện Thanh Oai để cháu được chăm sóc tốt hơn. Thời gian đầu, bà nội vẫn thường xuyên đến thăm cháu. Nhưng đến năm 1946 thì người ta không cho gặp nữa, và bảo là cháu bà đã mất. Từ đó đến nay, gia đình không biết thông tin gì về ông Khí.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *