Tìm người thân

MS14547: Phạm Thị Xuân tìm con Phạm Minh Tuấn

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn

Tên cha: Sáu Bình Rô

Tên mẹ: Phạm Thị Xuân

Năm thất lạc: 1971

Bà Phạm Thị Xuân

Bà Phạm Thị Xuân đăng ký tìm con trai tên Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1971.

Trước năm 1971, bà Phạm Thị Xuân từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc trong sở Mỹ. Tại đây bà Xuân chung sống với một lính Mỹ. Năm 1971, bà Xuân sinh được con trai, đặt tên là Phạm Minh Tuấn. Hai tháng sau, do cuộc sống khó khăn nên bà Xuân cùng chị gái là bà Phạm Thị Ban mang anh Tuấn gởi vào cô nhi viện ở Hòa Khánh, Đà Nẵng nhờ các Sour nuôi giúp. Lúc đó, các Sour bảo sẽ đổi tên lại là Chương. Năm 1975, bà Xuân quay lại cô nhi viện tìm con nhưng không có tin tức.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]