Tìm người thân

MS15567 : Phạm Thị Tỵ tìm chị Phạm Thị Tuất

Họ và tên: Phạm Thị Tuất

Tên cha: Phạm Văn Rặc

Tên mẹ: Phạm Thị Mậy

Tên anh-chị-em: Lê, Lèn, Tỵ và Bé

Năm thất lạc: 1965

Cụ Phạm Thị Mậy, mẹ bà Phạm Thị Tuất

Bà Phạm Thị Tỵ đăng ký tìm chị Phạm Thị Tuất, sinh năm 1958, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Phạm Văn Rặc và Phạm Thị Mậy. Anh chị em là Lê, Lèn, Tỵ và Bé.

Trước năm 1965, cuộc sống khó khăn, cụ Rặc mang bà Tuất gởi cho em ruột tên Đảm nhờ nuôi giúp. Năm 1965, cụ Mậy mang bà Tuất cho cụ Nương nhận làm con nuôi. Sau này, gia đình đến tìm thì cụ Nương cho biết đã mang bà Tuất cho làm con nuôi ở Hà Nội, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *